Conventie

Volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale):

conventie (de (v.); -s) (…) 4 (verzameln.) geheel der traditionele, stilzwijgend aanvaarde, geijkte opvattingen omtrent hetgeen in de maatschappelijke omgang of op enig gebied van werkzaamheid (b.v. in de kunst) gepast, gebruikelijk en passend is: dat is in strijd met de conventie; – ieder van dergelijke opvattingen, syn. gebruik; hij hangt erg aan conventies (…)

Volgens Wikipedia:

Een conventie is een afspraak tussen twee of meer partijen, maar vaak tussen alle leden van een grote of kleine gemeenschap.
De aard van een conventie wordt bepaald door dimensies in verplichting, bewustheid en situatie.

Volgens Donald A. Norman in “Affordance, Conventions and Design (Part 2)”:

A convention is a constraint in that it prohibits some activities and encourages others. Physical constraints make some actions impossible: there is no way to ignore them. Logical and cultural constraints are weaker in the sense that they can be violated or ignored, but they act as valuable aids to navigating the unknowns and complexities of everyday life. As a result, they are powerful tools for the designer. A convention is a cultural constraint, one that has evolved over time. Conventions are not arbitrary: they evolve, they require a community of practice. They are slow to be adopted, and once adopted, slow to go away. So although the word implies voluntary choice, the reality is that they are real constraints upon our behavior. Use them with respect. Violate them only with great risk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *