Hondenhalte

Een affordance kan blijkbaar ook te sterk zijn. Om overlast van hondenpoep tegen te gaan, verzorgt Projectgroep Hondenhalten Groene Long Geestenberg (Eindhoven) de aanwezigheid van hondenpoep-opruimzakjes, verspreid door het park. Hondenbezitters mogen gratis een zakje uit een hondenhalte halen om hetgeen de hond achterlaat op te ruimen.

Maar de hondenhalten bleken wel erg snel leeg tezijn. De projectgroep verzoekt de buurtbewoners via een berichtje op de hondenhalten om zuinig aan te doen met de zakjes.

Vraag aan de projectgroep: Helpt het berichtje?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *