Affordance.nl gestart!

Vanaf nu verzamel ik op deze website affordances. Ik ben niet de enige die daarmee bezig is, maar dat lijkt me geen probleem. Als je een afbeelding, film of beschrijving hebt van een affordance, stel ik het enorm op prijs als je die op deze website wilt laten zien. Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen. Ik maak alvast een begin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *